Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

КАРДІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

0285

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ, AST, GOT)

60 грн

1-2 дн.

0289

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)

60 грн

1-2 дн.

0324

Лактат (Lactate)

90 грн

1-2 дн.

0055

Гомоцистеїн (Homocysteine)

300 грн

1-2 дн.

0343

Д-дімер (D-dimer), кількісно

160 грн

1 дн.

0288

Креатинфосфокіназа-МВ-фракція (КФК-МВ, CK-MB)

130 грн

1-2 дн.

0287

Креатинфосфокіназа (КК, КФК, CK)

70 грн

1-2 дн.

0451

Тропонін І (Troponin I), кількісно

200 грн

1-2 дн.

1025

NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)

600 грн

5-7 дн.

7286

Ревмопроби 4 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, серомукоїди), (кількісне визначення) НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

300 грн

1-2 дн.

0347

Антистрептолізін-О (ASLO), (кількісне визначення)

100 грн

1-2 дн.

0349

С-реактивний білок (CRP), (кількісне визначення)

100 грн

1-2 дн.

0351

Ревматоїдний фактор (RF),(кількісне визначення)

100 грн

1-2 дн.

0352

Сіалові кислоти

60 грн

1-2 дн.

0356

Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), (якісне визначення)*

110 грн

1-2 дн.

0357

Ревмопроби 2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О (якісне визначення), сіалові кислоти, сечова кислота)*

170 грн

1-2 дн.

0620

Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), (кількісне визначення)

260 грн

1-2 дн.