Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

КАРДІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

0285

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ, AST, GOT)

75 грн

1-2 дн.

0289

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)

75 грн

1-2 дн.

0324

Лактат (Lactate)

190 грн

1-2 дн.

0055

Гомоцистеїн (Homocysteine)

345 грн

1-2 дн.

0343

Д-дімер (D-dimer), кількісно

160 грн

1-2 дн.

0288

Креатинфосфокіназа-МВ-фракція (КФК-МВ, CK-MB)

150 грн

1-2 дн.

0287

Креатинфосфокіназа (КК, КФК, CK)

80 грн

1-2 дн.

0451

Тропонін І (Troponin I), кількісно

220 грн

1-2 дн.

1025

NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)

650 грн

1-2 дн.

0347

Антистрептолізин-О (ASLO), кількісно

100 грн

1-2 дн.

0349

С-реактивний білок (CRP), кількісно

100 грн

1-2 дн.

0351

Ревматоїдний фактор (RF), кількісно

100 грн

1-2 дн.

0352

Сіалові кислоти

75 грн

1-2 дн.

0357

Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, сіалові кислоти, сечова кислота)

360 грн

1-2 дн.

0620

Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О), кількісно

270 грн

1-2 дн.

0357

Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, сіалові кислоти, сечова кислота)

360 грн

1-2 дн.