Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

КОМПЛЕКСНІ ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАКЕТИ)

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

0300

Біохімія 1 (14 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа- амілаза, КФК, КФК МВ)

1 150 грн

1-2 дн.

0935

Біохімія 3 (16 показників: альфа-амілаза, АЛТ,АСТ,білірубін загальний/прямий, загальний білок, глюкоза, K,Na,Cl,Ca,креатинін,СРБ- кільксно,сечовина,тимолова проба,холестерин)

1 230 грн

1-2 дн.

0936

Біохімія 4 (12 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ,АсАТ,ЛФ, альфа- амілаза, холестерин, глюкоза, креатинін, сечовина)

895 грн

1-2 дн.

0303

Печінкові проби 1 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, ГГТ, ЛДГ, ЛФ, тимолова проба)

790 грн

1-2 дн.

0559

Печінкові проби 2 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, ГГТ, тимолова проба, холінестераза)

640 грн

1-2 дн.

0937

Печінкові проби 3 (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін)

630 грн

1-2 дн.

0475

Кліренс креатиніну (креатинін в крові, креатинін в добовій сечі)

170 грн

1-2 дн.

0477

Печінкові та ниркові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота)

870 грн

1-2 дн.

0566к

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (капілярна кров)

185 грн

1 день

0623

Ризик кардіоваскулярних захворювань (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, СРБ, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

1 010 грн

1-2 дн.

0435

Коронарний синдром I (КФК-МВ, тропонiн I, ЛДГ, Д-димер)

685 грн

1-2 дн.

0436

Коронарний синдром II (тропонiн I, Д-димер)

425 грн

1-2 дн.

0437

Ризик тромбоутворення (Д-димер, гомоцистеїн)

550 грн

1-2 дн.

0624

Передопераційне обстеження (ЗАК 2,протромбіновий час,АЧТЧ,ТЧ, фібриноген,білірубін фракційно, заг.білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, креатинін, сечовина, сечова кислота, група крові та Rh-фактор, HBsAg, Сифіліс-Treponema pallidum)

2 050 грн

1-2 дн.

0307

Моє здоров’я (АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, глюкоза, ЗАК 2, ЗАС, кисла фосфотаза (КФ), лужна фосфатаза, креатинін, СРБ, сечовина, тимолова проба, холестерин, ТТГ)

1 440 грн

1-2 дн.

0625

Офтальмологічний передопераційний пакет (ЗАК 2, ЗАС, кал на яйця глист, глюкоза, HBsAg,Сифіліс-Treponema pallidum , група крові та Rh-фактор)

1 145 грн

1-2 дн.

0476

Біохімія 5 (19 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа-амілаза, КФК, КФК МВ, холестерин ЛПНЩ, холестерин ЛПДНЩ, холестерин ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)

1 315 грн

1-2 дн.

1004231

Вірусне ураження печінки (Гепатит В (HBV), Гепатит В (HBV), HBs - антиген (HBsAg), печінкові проби-1)

1 090 грн

2-3 дн.

ДА1

Діагностика анемій-1 (ЗАК 2, залізо, феритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо - зв'язуюча здатність сироватки)

1 150 грн

1-2 дн.

7350

Кліренс креатиніну за формулою Кокрофта-Голта

170 грн

1-2 дн.

50125

Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)

280 грн

1-2 дн.

1204232

Обстеження нирок-1 (креатинін, сечовина, ЗАК 2, ЗАС)

430 грн

1-2 дн.

1204239

Обстеження нирок -2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний, мікроальбумін у добовій сечі, транспорт солей, ЗАК -2)

720 грн

1-2 дн.

1004232

Обстеження нирок розширено (Цистатін С, креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний, мікроальбумін у добовій сечі, транспорт солей, ЗАК -2, ЗАС)

940 грн

1-2 дн.

120423

Обстеження печінки (білок загальний, електрофорез білків сироватки крові , залізо, ЛФ, трансферин, феритин тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності, холестерин загальний, ліпопротеїди низької щільності, коефіцієнт атерогенності)

1 135 грн

3-5 дн.

1204237

Обстеження підшлункової залози-розширено (глюкоза, амілаза панкреатична,копрограма, ліпаза, панкреатична еластаза в калі)

1 080 грн

3-4 дн.

1204238

Обстеження підшлункової залози-скринінг (глюкоза, амілаза панкреатична,копрограма, ліпаза)

470 грн

1-2 дн.

100423

Оцінка гемостазу ( коагулограма, Д-димер, ЗАК-1)

680 грн

1-2 дн.

ПБІ

Пакет "Гостра фаза бактеріальної інфекції"

888 грн

3-4 дн.

ПМСЖ

Пакет "Метаболічний синдром" (для жінок)

1 320 грн

3-5 дн.

ПМСЧ

Пакет "Метаболічний синдром" (для чоловіків)

1 490 грн

3-5 дн.

8084

Пакет Неврологічний (Фолієва кислота, Вітамін В12, Ревматоїдний фактор (РФ), С-реактивний білок (CРБ), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін заг./прямий,загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, Вітамін D (25-ОН)

1 835 грн

1-2 дн.

ПРА

Пакет " Ризик атеросклерозу"

1 165 грн

1-2 дн.

1204233

Порушення швидкості клубочкової фільтрації (Кліренс креатиніну за формулою Кокрофта-Голта (креатинін в крові), Цистатін С (Cystatin C))

565 грн

1-2 дн.

ПрофОж

Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА)

1 030 грн

3 дн.

1204236

Ризик раку підшлункової залози (глюкоза, амілаза панкреатична,ліпаза, Онкомаркер (СА 19-9))

495 грн

1-2 дн.

1204231

Розширене обстеження печінки (сечовина, глюкоза , холестерин загальний, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, ЛФ, тромбіновий час, Гепатит С (HCV), антитіла сумарні (anti-HCV) , Гепатит В (HBV), HBs - антиген (HBsAg), тимолова проба, гаптоглобін, білкові фракції, білірубін: прямий, непрямий, загальний)

1 590 грн

2-3 дн.