Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

КОМПЛЕКСНІ ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАКЕТИ)

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

1018

ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранс- пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)

3 800 грн

9-12 дн.

0300

Біохімія 1 (14 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа- амілаза, КФК, КФК МВ)

975 грн

1-2 дн.

0935

Біохімія 3 (16 показників: альфа-амілаза, АЛТ,АСТ,білірубін загальний/прямий, загальний білок, глюкоза, K,Na,Cl,Ca,креатинін,СРБ- кільксно,сечовина,тимолова проба,холестерин)

1 020 грн

1-2 дн.

0936

Біохімія 4 (12 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ,АсАТ,ЛФ, альфа- амілаза, холестерин, глюкоза, креатинін, сечовина)

710 грн

1-2 дн.

0303

Печінкові проби 1 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, ГГТ, ЛДГ, ЛФ, тимолова проба)

680 грн

1-2 дн.

0559

Печінкові проби 2 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, ГГТ, тимолова проба, холінестераза)

550 грн

1-2 дн.

0937

Печінкові проби 3 (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін)

540 грн

1-2 дн.

0304

Ниркові проби 1 (креатинін, сечовина, сечова кислота)

230 грн

1-2 дн.

0305

Ниркові проби 2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін)

360 грн

1-2 дн.

0306

Ниркові проби 3 (альбумін, сечовина, креатинін, загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду)

320 грн

1-2 дн.

0475

Кліренс креатиніну (креатинін в крові, креатинін в добовій сечі)

145 грн

1-2 дн.

0477

Печінкові та ниркові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота)

750 грн

1-2 дн.

0560

Діагностика функції підшлункової залози (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза)

240 грн

1-2 дн.

0332

Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1с, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)

330 грн

1-2 дн.

0517

Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)

240 грн

1-2 дн.

0438

Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)

285 грн

1-2 дн.

0518

Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)

240 грн

1-2 дн.

0331

Діагностика цукрового діабету (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, С - пептид, інсулін)

545 грн

1-2 дн.

0566к

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (капілярна кров)

185 грн

1 день

0566с

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (сироватка венозної крові)

245 грн

1-2 дн.

0314

Панель "Ліпідограма 1" (холестерин загальний, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)

155 грн

1-2 дн.

0315

Панель "Ліпідограма 2" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності )

300 грн

1-2 дн.

0316

Панель "Ліпідограма 3" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, АРО-А1, АРО-В)

555 грн

1-2 дн.

0623

Ризик кардіоваскулярних захворювань (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, СРБ, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

800 грн

1-2 дн.

0435

Коронарний синдром I (КФК-МВ, тропонiн I, ЛДГ, Д-димер)

600 грн

1-2 дн.

0436

Коронарний синдром II (тропонiн I, Д-димер)

400 грн

1-2 дн.

0437

Ризик тромбоутворення (Д-димер, гомоцистеїн)

500 грн

1-2 дн.

0357

Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, сіалові кислоти, сечова кислота)

420 грн

1-2 дн.

0620

Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О), кількісно

270 грн

1-2 дн.

0624

Передопераційне обстеження (ЗАК 2,протромбіновий час,АЧТЧ,ТЧ, фібриноген,білірубін фракційно, заг.білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, креатинін, сечовина, сечова кислота, група крові та Rh-фактор, HBsAg, Сифіліс-Treponema pallidum)

1 650 грн

1-2 дн.

0307

Моє здоров’я (АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, глюкоза, ЗАК 2, ЗАС, кисла фосфотаза (КФ), лужна фосфатаза, креатинін, СРБ, сечовина, тимолова проба, холестерин, ТТГ)

1 290 грн

1-2 дн.

0625

Офтальмологічний передопераційний пакет (ЗАК 2, ЗАС, кал на яйця глист, глюкоза, HBsAg,Сифіліс-Treponema pallidum , група крові та Rh-фактор)

910 грн

1-2 дн.

0377

Електроліти 1 (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний)

425 грн

1-2 дн.

7098

Електроліти 2 (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний, бікарбонати)

535 грн

1-2 дн.

0378

Електроліти розширено (калій, натрій, хлор, кальцій, кальцій іонізований, бікарбонати, фосфор, залізо, магній, мідь, цинк)

1 050 грн

1-2 дн.

0476

Біохімія 5 (19 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа-амілаза, КФК, КФК МВ, холестерин ЛПНЩ, холестерин ЛПДНЩ, холестерин ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)

1 120 грн

1-2 дн.

1004231

Вірусне ураження печінки (Гепатит В (HBV), Гепатит В (HBV), HBs - антиген (HBsAg), печінкові проби-1)

960 грн

2-3 дн.

ДА1

Діагностика анемій-1 (ЗАК 2, залізо, феритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо - зв'язуюча здатність сироватки)

995 грн

1-2 дн.

1049

Діагностика анемій (ЗАК 4 з ретикулоцитами з підрахунком ретикулоцитарного індексу, залізо, феритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо - зв'язуюча здатність сироватки)

1 080 грн

1-2 дн.

7350

Кліренс креатиніну за формулою Кокрофта-Голта

150 грн

1-2 дн.

50125

Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)

230 грн

1-2 дн.

1204232

Обстеження нирок-1 (креатинін, сечовина, ЗАК 2, ЗАС)

390 грн

1-2 дн.

1204239

Обстеження нирок -2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний, мікроальбумін у добовій сечі, транспорт солей, ЗАК -2)

680 грн

1-2 дн.

1004232

Обстеження нирок розширено (Цистатін С, креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний, мікроальбумін у добовій сечі, транспорт солей, ЗАК -2, ЗАС)

840 грн

1-2 дн.

1004232

Обстеження нирок розширено (Цистатін С, креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний, мікроальбумін у добовій сечі, транспорт солей, ЗАК -2, ЗАС)

840 грн

1-2 дн.

120423

Обстеження печінки (білок загальний, електрофорез білків сироватки крові , залізо, ЛФ, трансферин, феритин тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності, холестерин загальний, ліпопротеїди низької щільності, коефіцієнт атерогенності)

1 000 грн

3-5 дн.

1204237

Обстеження підшлункової залози-розширено (глюкоза, амілаза панкреатична,копрограма, ліпаза, панкреатична еластаза в калі)

1 000 грн

3-4 дн.

1204238

Обстеження підшлункової залози-скринінг (глюкоза, амілаза панкреатична,копрограма, ліпаза)

435 грн

1-2 дн.

100423

Оцінка гемостазу ( коагулограма, Д-димер, ЗАК-1)

595 грн

1-2 дн.

ПБІ

Пакет "Гостра фаза бактеріальної інфекції"

780 грн

3-4 дн.

ПМСЖ

Пакет "Метаболічний синдром" (для жінок)

1 120 грн

3-5 дн.

ПМСЧ

Пакет "Метаболічний синдром" (для чоловіків)

1 270 грн

3-5 дн.

8084

Пакет Неврологічний (Фолієва кислота, Вітамін В12, Ревматоїдний фактор (РФ), С-реактивний білок (CРБ), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін заг./прямий,загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, Вітамін D (25-ОН)

1 660 грн

1-2 дн.

ПРА

Пакет " Ризик атеросклерозу"

960 грн

1-2 дн.

1204233

Порушення швидкості клубочкової фільтрації (Кліренс креатиніну за формулою Кокрофта-Голта (креатинін в крові), Цистатін С (Cystatin C))

490 грн

1-2 дн.

ПрофОж

Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА)

965 грн

3 дн.

1204236

Ризик раку підшлункової залози (глюкоза, амілаза панкреатична,ліпаза, Онкомаркер (СА 19-9))

450 грн

1-2 дн.

1204231

Розширене обстеження печінки (сечовина, глюкоза , холестерин загальний, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, ЛФ, тромбіновий час, Гепатит С (HCV), антитіла сумарні (anti-HCV) , Гепатит В (HBV), HBs - антиген (HBsAg), тимолова проба, гаптоглобін, білкові фракції, білірубін: прямий, непрямий, загальний)

1 250 грн

2-3 дн.