Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

0317

Глюкоза крові (сироватка) GLU

75 грн

1-2 дн.

0321

Глюкоза крові (капілярна кров, експрес-метод) GLU

75 грн

1-2 дн

0318

Глікозильований гемоглобін (HbA1с)

170 грн

1-2 дн.

0320

Інсулін (Insulin)

170 грн

1-2 дн.

0324

Лактат (Lactate)

190 грн

1-2 дн.

0319

С-пептид (C-peptide)

170 грн

3 дн.

7033

Фруктозамін (глікозильваний альбумін)

270 грн

5-7 дн.

7034

Лептин (Leptine)

470 грн

3-5 дн.

0239

Антитіла до інсуліну людини (insulin auto-abs (human))

550 грн

3-4 дн.

0329

Глюкоза в добовій сечі (кількісно)

75 грн

1-2 дн.

0327

Глюкоза в разовій порції сечі (кількісно)

75 грн

1-2 дн.

0330

Кетонові тіла в сечі (напівкількісно)

75 грн

1-2 дн.

0332

Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1с, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)

290 грн

1-2 дн.

0517

Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)

195 грн

1-2 дн.

0438

Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)

210 грн

1-2 дн.

0518

Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)

215 грн

1-2 дн.

0331

Діагностика цукрового діабету 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, С - пептид, інсулін)

465 грн

1-2 дн.

7095

Діагностика цукрового діабету 2 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, КА, інсулін, Індекс НОМА-IR)

700 грн

1-2 дн.

0566к

Тест толерантності до глюкози, проба з одноразовим навантаженням (капілярна кров)

185 грн

1 день

0566с

Тест толерантності до глюкози, проба з одноразовим навантаженням (сироватка венозної крові)

245 грн

1-2 дн.

ПрофОж

Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА)

800 грн

3 дн.