Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

0317

Глюкоза крові (сироватка) GLU

95 грн

1-2 дн.

0321

Глюкоза крові (капілярна кров, експрес-метод) GLU

95 грн

1-2 дн

0318

Глікозильований гемоглобін (HbA1с)

220 грн

1-2 дн.

0320

Інсулін (Insulin)

220 грн

1-2 дн.

0324

Лактат (Lactate)

260 грн

1-2 дн.

0319

С-пептид (C-peptide)

220 грн

3 дн.

7033

Фруктозамін (глікозильваний альбумін)

270 грн

5-7 дн.

7034

Лептин (Leptine)

530 грн

3-5 дн.

0332

Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1с, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)

420 грн

1-2 дн.

0517

Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)

285 грн

1-2 дн.

0438

Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)

300 грн

1-2 дн.

0518

Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)

285 грн

1-2 дн.

0331

Діагностика цукрового діабету 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, С - пептид, інсулін)

640 грн

1-2 дн.

7095

Діагностика цукрового діабету 2 (глюкоза, інсулін (Індекс НОМА-IR), глікозильований гемоглобін Нb A1с, тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, КА)

970 грн

1-2 дн.

0239

Антитіла до інсуліну людини (insulin auto-abs (human))

1 650 грн

5-7 дн.

3905

Бета -CrossLaps ( маркер кісткової резорбції)

850 грн

5 дн.

7502

Глюкозотолерантний тест та інсулін

650 грн

1-2 дн.

8034

Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG(ICA методIFT)

2 000 грн

20 дн.

0566сс

Тест толерантності до глюкози проба з двохразовим навантаженням (сироватка венозної крові)

290 грн

1-2 дн.

0566с

Тест толерантності до глюкози, проба з одноразовим навантаженням (сироватка венозної крові)

245 грн

1-2 дн.