Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

КОМПЛЕКСНІ ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАКЕТИ)

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

1018

ФіброТест( білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)

3 600 грн

9-12 дн.

1044

Фібролів/Актилів – неінвазивна діагностика стану печінки (загальний білок, альбумін, аланін амінотрансфераза (АЛТ), гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), креатинін, калій, протромбіновий індекс (ПТІ), розгорнутий аналіз крові)

1 800 грн

9-12 дн.

0300

Біохімія 1 (15 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа-амілаза, КФК, КФК МВ)

660 грн

1-2 дн.

0935

Біохімія 3 (16 показників: альфа-амілаза, АЛТ,АСТ,білірубін загальний/прямий, загальний білок, глюкоза, K,Na,Cl,Ca++,креатинін,СРБ-кільксно,сечовина,тимолова проба,холестерин)

700 грн

1-2 дн.

0936

Біохімія 4 (12 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ,АсАТ,ЛФ, альфа-амілаза, холестерин, глюкоза, креатинін, сечовина)

460 грн

1-2 дн.

0303

Печінкові проби 1 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, ГГТ, ЛДГ, ЛФ, тимолова проба)

430 грн

1-2 дн.

0559

Печінкові проби 2 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, ГГТ, тимолова проба, холінестераза)

350 грн

1-2 дн.

0937

Печінкові проби 3 (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін)

340 грн

1-2 дн.

0304

Ниркові проби 1 (креатинін, сечовина, сечова кислота)

140 грн

1-2 дн.

0305

Ниркові проби 2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін)

220 грн

1-2 дн.

0306

Ниркові проби 3 (альбумін, сечовина, креатинін, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну, мікроальбуміну, білка в сечі напівкількісно)

240 грн

1-2 дн.

0475

Кліренс креатиніну (креатинін в крові, креатинін в добовій сечі)

100 грн

1-2 дн.

0477

Печінкові та ниркові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота)

460 грн

1-2 дн.

0560

Діагностика функції підшлункової залози (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза)

150 грн

1-2 дн.

0332

Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1с, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)

270 грн

1-2 дн.

0517

Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)

170 грн

1-2 дн.

0438

Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)

120 грн

1-2 дн.

0518

Індекс НОМА - Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)

190 грн

1-2 дн.

0331

Діагностика цукрового діабету (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, С - пептид, інсулін)

410 грн

3 дн.

7095

Діагностика цукрового діабету 2 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, КА, інсулін, Індекс НОМА-IR)

450 грн

1-2 дн.

0566к

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (капілярна кров)

90 грн

1 день

0566с

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (сироватка венозної крові)

90 грн

1-2 дн.

0314

Панель "Ліпідограма 1" (холестерин загальний, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)

110 грн

1-2 дн.

0315

Панель "Ліпідограма 2" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності )

210 грн

1-2 дн.

0316

Панель "Ліпідограма 3" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, АРО-А1, АРО-В)

460 грн

1-2 дн.

0302

Серцево - ревматоїдна панель (С-реактивний білок, РФ, АСЛ-О, кількісне визначення, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, АсАТ, холестерин)

460 грн

1-2 дн.

0623

Ризик кардіоваскулярних захворювань (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, СРБ-кількісно, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

530 грн

1-2 дн.

0435

Коронарний синдром I (КФК-МВ, тропонiн I( кiльк.), ЛДГ, Д-дiмер (кільк.))

460 грн

1-2 дн.

0436

Коронарний синдром II (тропонiн I (кiльк.), Д-дiмер (кільк.))

320 грн

1-2 дн.

0437

Ризик тромбоутворення (Д-дiмер (кільк.), гомоцистеїн)

440 грн

1-2 дн.

0356

Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), (якісне визначення)*

110 грн

1-2 дн.

0357

Ревмопроби 2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О (якісне визначення), сіалові кислоти, сечова кислота)*

170 грн

1-2 дн.

0620

Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), (кількісне визначення)

260 грн

1-2 дн.

1049

Діагностика анемій (ЗАК Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу, залізо, ферритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо - зв'язуюча здатність сироватки (UIBS)

720 грн

1-2 дн.

0624

Передопераційне обстеження (загальний аналіз крові (ЗАК 2) + ШОЕ,протромбіновий час,АЧТЧ,ТЧ, фібриноген,білірубін фракц.,загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, креатинін, сечовина, сечова кислота, група крові та Rh-фактор, HBsAg, Сифіліс РМП)

1 400 грн

1-2 дн.

0307

Моє здоров’я (АЛТ,АСТ,білірубін загальний/прямий,загальний білок,глюкоза, загальний аналіз крові (ЗАК 2), загальний аналіз сечі (ЗАС), кисла фосфотаза (КФ), лужна фосфатаза, креатинін, СРБ-кількісний, сечовина, тимолова проба,холестерин,ТТГ)

980 грн

1-2 дн.

0625

Офтальмологічний передопераційний пакет (загальний аналіз крові (ЗАК 2)+ШОЕ, загальний аналіз сечі (ЗАС), кал на яйця глист, глюкоза, HBsAg, Сифіліс РМП, група крові та Rh-фактор)

670 грн

1-2 дн.

0377

Електроліти 1 (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний) (Electrolytes (K, Na, Cl, ionized Ca, total Ca))

290 грн

1-2 дн.

7098

Електроліти 2 (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний, бікарбонати)

360 грн

1-2 дн.

0378

Електроліти розширено (калій, натрій, хлор, кальцій, кальцій іонізований, бікарбонати, фосфор, залізо, магній, мідь, цинк)

730 грн

1-2 дн.

7258

ПАКЕТ "ДЕТОКС" (ЗАК2, АЛТ, АСТ,загальний білок,глюкоза, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, холестерин, фосфор, кальцій іонізований, вітамін Д, ТТГ ) НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 200 грн

1-2 дн.

ПрофОж

Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА) НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

720 грн

3 дн.