Аналізи та ціни

Вказаний термін виконання аналізів є орієнтовним, реальний термін може змінюватися у разі потреби додатково перевірити результати досліджень або з інших причин. Термін виконання послуг вказано без урахування дня здачі аналізів та вихідних (субота, неділя, державні свята).

Код

Назва аналізу

Ціна

Термін

7150

Біохімія для розрахунку ФіброТеста (білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

750 грн

5-7 дн.

1018

ФіброТест( білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)

3 600 грн

9-12 дн.

1044

Фібролів/Актилів – неінвазивна діагностика стану печінки (загальний білок, альбумін, аланін амінотрансфераза (АЛТ), гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), креатинін, калій, протромбіновий індекс (ПТІ), розгорнутий аналіз крові)

1 800 грн

9-12 дн.

0300

Біохімія 1 (15 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа-амілаза, КФК, КФК МВ)

590 грн

1-2 дн.

0935

Біохімія 3 (16 показників: альфа-амілаза, АЛТ,АСТ,білірубін загальний/прямий, загальний білок, глюкоза, K,Na,Cl,Ca++,креатинін,СРБ-кільксно,сечовина,тимолова проба,холестерин)

620 грн

1-2 дн.

0936

Біохімія 4 (12 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ,АсАТ,ЛФ, альфа-амілаза, холестерин, глюкоза, креатинін, сечовина)

400 грн

1-2 дн.

0476

Біохімія 5 "біохімія та ліпідограма" (19 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина., креатинін, альфа-амілаза, КФК, КФК МВ, холестерин ЛПНЩ, холестерин ЛПДНЩ, холестерин ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)

620 грн

1-2 дн.

0303

Печінкові проби 1 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, ГГТ, ЛДГ, ЛФ, тимолова проба)

370 грн

1-2 дн.

0559

Печінкові проби 2 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, ГГТ, тимолова проба, холінестераза)

310 грн

1-2 дн.

0937

Печінкові проби 3 (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін)

300 грн

1-2 дн.

0304

Ниркові проби 1 (креатинін, сечовина, сечова кислота)

120 грн

1-2 дн.

0305

Ниркові проби 2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін)

190 грн

1-2 дн.

0306

Ниркові проби 3 (альбумін, сечовина, креатинін, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну, мікроальбуміну, білка в сечі напівкількісно)

190 грн

1-2 дн.

0475

Кліренс креатиніну (креатинін в крові, креатинін в добовій сечі)

90 грн

1-2 дн.

0477

Печінкові та ниркові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота)

410 грн

1-2 дн.

0560

Діагностика функції підшлункової залози (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза)

130 грн

1-2 дн.

0332

Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1с, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)

250 грн

1-2 дн.

0517

Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)

160 грн

1-2 дн.

0438

Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)

110 грн

1-2 дн.

0518

Індекс НОМА - Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)

180 грн

1-2 дн.

0331

Діагностика цукрового діабету (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, С - пептид, інсулін)

380 грн

3 дн.

7095

Діагностика цукрового діабету 2 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Нb A1с, тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, КА, інсулін, Індекс НОМА-IR)

410 грн

1-2 дн.

0566к

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (капілярна кров)

60 грн

1 день

0566с

Тест толерантності до глюкози проба з одноразовим навантаженням (сироватка венозної крові)

60 грн

1-2 дн.

0314

Панель "Ліпідограма 1" (холестерин загальний, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)

100 грн

1-2 дн.

0315

Панель "Ліпідограма 2" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності )

180 грн

1-2 дн.

0316

Панель "Ліпідограма 3" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, АРО-А1, АРО-В)

430 грн

1-2 дн.

0302

Серцево - ревматоїдна панель (С-реактивний білок, РФ, АСЛ-О, кількісне визначення, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, АсАТ, холестерин)

420 грн

1-2 дн.

0623

Ризик кардіоваскулярних захворювань (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, СРБ-кількісно, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

470 грн

1-2 дн.

0435

Коронарний синдром I (КФК-МВ, тропонiн I( кiльк.), ЛДГ, Д-дiмер (кільк.))

440 грн

1-2 дн.

0436

Коронарний синдром II (тропонiн I (кiльк.), Д-дiмер (кільк.))

310 грн

1-2 дн.

0437

Ризик тромбоутворення (Д-дiмер (кільк.), гомоцистеїн)

430 грн

1-2 дн.

0356

Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), (якісне визначення)*

100 грн

1-2 дн.

0357

Ревмопроби 2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О (якісне визначення), сіалові кислоти, сечова кислота)*

160 грн

1-2 дн.

0620

Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), (кількісне визначення)

200 грн

1-2 дн.

1049

Діагностика анемій (ЗАК Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу, залізо, ферритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо - зв'язуюча здатність сироватки (UIBS)

650 грн

1-2 дн.

0624

Передопераційне обстеження (загальний аналіз крові (ЗАК 2) + ШОЕ,протромбіновий час,АЧТЧ,ТЧ, фібриноген,білірубін фракц.,загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, креатинін, сечовина, сечова кислота, група крові та Rh-фактор, HBsAg, Сифіліс РМП)

1 100 грн

1-2 дн.

0307

Моє здоров’я (АЛТ,АСТ,білірубін загальний/прямий,загальний білок,глюкоза, загальний аналіз крові (ЗАК 2), загальний аналіз сечі (ЗАС), кисла фосфотаза (КФ), лужна фосфатаза, креатинін, СРБ-кількісний, сечовина, тимолова проба,холестерин,ТТГ)

780 грн

1-2 дн.

0625

Офтальмологічний передопераційний пакет (загальний аналіз крові (ЗАК 2)+ШОЕ, загальний аналіз сечі (ЗАС), кал на яйця глист, глюкоза, HBsAg, Сифіліс РМП, група крові та Rh-фактор)

520 грн

1-2 дн.

0377

Електроліти 1 (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний) (Electrolytes (K, Na, Cl, ionized Ca, total Ca))

150 грн

1-2 дн.

7098

Електроліти 2 (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, кальцій загальний, бікарбонати)

180 грн

1-2 дн.

0378

Електроліти розширено (калій, натрій, хлор, кальцій, кальцій іонізований, бікарбонати, фосфор, залізо, магній, мідь, цинк)

500 грн

1-2 дн.

7258

ПАКЕТ "ДЕТОКС" (ЗАК2, АЛТ, АСТ,загальний білок,глюкоза, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, холестерин, фосфор, кальцій іонізований, вітамін Д, ТТГ ) НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 010 грн

1-2 дн.

ПрофОж

Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА) НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

650 грн

3 дн.